חלב עם הרוח

  • English
  • Français
  • יצירת קשר
  • מפה
  • סרט
  • התנדבות
  • יין
  • מסעדה
  • גבינות
  • מבוא
מפה לחוות חלב עם הרוח

מהצפון

פונים מצומת משגב לכיוון דרום (יודפת). בצומת יודפת פונים שמאלה לכיוון יודפת הררית (כביש7955). אחרי 1.5 ק"מ, פונים ימינה בפנייה ליודפת, ומיד פונים שמאלה לכיוון תל יודפת, זוהי דרך סלולה. לאחר 600 מטר פונים שמאלה לדרך עפר (יש שלט קטן ל"חלב עם הרוח"), כך שאם הגעתם לתל יודפת המשכתם רחוק מדי. דרך העפר היא נוחה לנסיעה לכל הרכבים, ויש להמשיך איתה ישר כק"מ. בדרך עוברים שער עליו מצויירות שתי עיזים (וסוגרים אותו אחריכם גם אם היה פתוח) חוות חלב עם הרוח תתגלה מימנכם מעט אחרי השער. נא לחנות ולרדת ברגל במדרגות.