חלב עם הרוח

  • English
  • Français
  • יצירת קשר
  • מפה
  • סרט
  • התנדבות
  • יין
  • מסעדה
  • גבינות
  • מבוא
זרעי שומר מצרי - גבינה מחלב עיזים אורגני מחוות חלב עם הרוח – יודפת בגליל

זרעי שומר מצרי

גבינת עיזים אורגנית קשה, מכילה זרעי שומר מצרי. בעלת חיי מדף ארוכים.